El nostre equip

GESTIÓ

General Manager

Mànager general

HR

Gestor Oficial

Production Manager

Cap de producció

Products Manager

Responsable de productes

Purchase Manager

Gestor de compres

Sales Manager

Cap de vendes